Cupsenter
2014

 

 

Turneringsreglement

Feel our passion for the beautiful game

§ 1. Spilleregler

Bergen International spilles etter FIFA`s og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet.

§ 2. Turneringsform

Til Bergen International er alle klubblag velkomne. Eneste krav er at klubben er registrert hos sitt lands FIFA-godkjente fotballforbund.

2.1 Alle lag må dokumentere at samtlige spillere er forsikret gjennom det nasjonale fotballforbund.

2.2 Lagene inndeles i grupper på fire eller fem lag, der alle møter hverandre i en enkelt serie. Følgende kriterier gjelder for avansement. Seier gir 3 poeng, uavgjort 1 poeng, og tap gir 0 poeng.
Om to eller flere ender på samme poengsum gjelder følgende kriterier:

1. Målforskjell
2. Flest scorede mål
3. Innbyrdes kamp
4. Straffespark, j.fr. FIFAs regler.

2.3 Sluttspill

De to best plasserte lagene i hver gruppe går til A-sluttspill, de øvrige går til B-sluttspill. Sluttspillet avvikles som cup der en blir slått ut av turneringen ved tap. Uavgjorte kamper i sluttspill avgjøres med straffesparkkonkurranse, j.fr. FIFAs regler.

§ 3. KLASSER

Boys 16 - gutter fødd 1/1-98 eller senere
Boys 15 - gutter fødd 1/1-99 eller senere
Boys 14 - gutter fødd 1/1-00 eller senere
Boys 13 - gutter fødd 1/1-01 eller senere

Girls 16 - jenter fødd 1/1-98 eller senere
Girls 15 - jenter fødd 1/1-99 eller senere
Girls 14 - jenter fødd 1/1-00 eller senere
Girls 13 - jenter fødd 1/1-01 eller senere

§ 4. Spilletider

Alle klasser
Gruppespill og B-sluttspill 2x25 min.
A-sluttspill 2x30 min.

§ 5. ANTALL SPILLERE OG INNBYTTERE

5.1 Et lag kan maksimalt bruke 18 spillere i en kamp. 11 spillere på banen og 7 innbyttere. Spillere som blir byttet ut kan komme innpå banen igjen. Spillerbytte kan gjøres uten stopp i spillet, unntaket er ved bytte av målvakt som kun kan skje ved å kontakt dommer når det er stopp i spillet.
Alle bytter skal skje ved midtlinjen, utbyttet spiller skal ha forlatt banen før erstatter kommer inn, overtredelse vil føre til gult kort.

5.2 Det er tillatt for en spiller fra samme klubb å delta på flere lag i turneringen, dog ikke i samme klasse. Slike spillere skal registreres på spiller-listene for de lag de skal delta på. Det er ingen maksgrense for antall spillere pr. lag.

§ 6. Alderslegitimasjon / spilleroversikt

Alle lag skal levere inn en oversikt på de spillere som skal delta på laget. Samtlige spillere må legitimere seg ved hjelp av fotolegitimasjon som pass, kredittkort m.m.
Ved innregistrering vil spillerne få påsatt et armbånd som indikerer spillerens alder, dette må være på under hele turneringen, spiller uten armbånd er ikke spilleberettiget. Skulle av ulike grunner et armbånd måtte erstattes fås det ut nytt ved personlig fremmøte og fremlegging av bevis på vårt hovedkontor i Arna Idrettspark.
Innsjekking og kontroll av alder og identitet skjer ved ankomst til den enkelte skole.

Brudd på disse bestemmelser vil føre til utelukkelse fra turneringen.

§ 7. Dispensasjoner

7.1 Det vil ikke bli gitt noen dispensasjoner for overårige på lagene. Bergen International ønsker at lagene forholder seg til rene årskull, dette gjelder også for utenlandske lag som anvender 1. august-regelen.

7.2 Jenter kan spille i gutteklassen. Forutsatt at reglementet for aldersinndeling følges.

§ 8. KAMP-DETALJER

8.1 Lagoppstilling

• Lagoppstillingen skal synliggjøres på turneringens egne dommerkort og gis til dommeren før hver kamp.
• Spillerens trøyenummer skal samstemme med dommerkortet.
• Alle som står på dommerkortet anses for å ha spilt kampen.
• Det kommer til å bli gjennomført stikkprøver for å avdekke misforhold mellom dommerkort og spillertropp.

8.2 Spilledrakter

• Alle spilledrakter skal være unike og samstemme med dommerkortet.
• Nummereringen skal være på ryggen av drakten.
• Ved draktkollisjon (for like farger) er det bortelaget som skal bytte drakter.
8.3 KAMPENE

• Alle spillere skal være ankommet banen og være spilleklare 15. minutter før kampstart.
• Alle spillere må være forsikret.
• Alle spillere skal ha leggbeskyttere
• Lagene er ansvarlige for supporternes oppførsel.
• Lagleder skal umiddelbart etter kampslutt bekrefte kampresultatet og eventuelle utvisninger. Manglende signering av dommerkort vil bli rapportert til turneringsledelsen.

8.4 BALLER

Klasse B13, B14, G13 og G14 spiller med 4er-baller, de andre klassene benytter 5er-baller.

§ 9. DOMMERE

Dommerne er autorisert av Norges Fotballforbund. I følgende kamper benytter vi assistentdommere:
• A-sluttspill i alle klasser
• Finalene i B-sluttspillet

§ 10. JURY

En turneringsjury vil bestå av representanter for Norges Fotballforbund, Hordaland Fotballkrets og arrangørklubb. Juryens oppgave er å behandle alle innkomne protester. Juryens beslutninger er endelige og kan ikke overprøves.

§ 11. PROTESTER OG STRAFF

11.1 Protester skal leveres skriftlig til cupadministrasjonen på Arna idrettspark av protesterende lags ansvarlige leder senest 90 minutter etter at den berørte kampen er avsluttet.

• Protestgebyr kr. 500,- skal betales samtidig som innlevering av protest. Protestgebyret tilbakebetales dersom protesten tas tilfølge.
• Protester mot dommeravgjørelser vil ikke bli behandlet.

11.2 UTVISNINGER OG ADVARSLER

• Utvist spiller må automatisk stå over neste kamp. Dette gjelder uavhengig om neste kamp er en cupkamp eller puljekamp.
• Turneringsledelsen kan også gi strengere straff målt ut fra hvor alvorlig forseelsen var.
• Advarsler (gule kort) tas ikke med videre i turneringen
• Svært grove utvisninger kan rapporteres videre til spillerens fotballkrets, for utlandske spillere rettes denne til det nasjonale fotballforbundet.

OBS! Dersom et lag anvender en utestengt spiller ilegges laget en straff på tapt kamp og 0-3 som resultat.

§ 12. WALK OVER OG AVBRUTT KAMP

12.1 Lag som ikke stiller til kamp kan tape kampen med 0-3 etter beslutning av kampjuryen. Ved gjentatte uteblivelser kan lag utestenges fra turneringen.
Turnerings-juryen kan beslutte at et lag utestenges etter bare en uteblivelse, hvis det er spesielle bakenforliggende grunner.

12.2 Hvis en kamp må avbrytes og ikke blir ferdigspilt er det opp til juryen å bestemme om kampen skal spilles om igjen fra start eller om den skal fortsette fra det tidspunkt den ble avbrutt, eller at resultatet i kampen skal fastsettes, eller om ett eller begge lag taper kampen med 0-3.

§ 13 BANENE

13.1 De fleste banene har kunstgress, men vi benytter noen naturgressbaner.

13.2 Baneanleggene deles inn i følgende områder:
• Arna, Åsane, Centrum, Fyllingsdalen og Fana
• Ved ekstremvær kan noen kamper måtte avgjøres med straffespark.

§ 14 KAMP-PROGRAM

Turneringsledelsen forbeholder seg retten til å forandre i kampoppsettet når det gjelder gruppeinndeling, hvilke tider og baner kampene skal spilles på. Alle endringer vil bli sendt til lagenes kontaktperson.

§ 15 ARRANGØR

Bergen International arrangeres av Arna-Bjørnar Fotball.